Śp. ks. kan. Marian Grażewicz

W wieku 67 lat zmarł śp. ks. kan. Marian Grażewicz, proboszcz naszej parafii.

Ks. kan. Marian Grażewicz urodził się 2 lutego 1951 r. w Radziuńcach. W 1959 r. wraz z rodzicami opuścił ZSRR i zamieszkał w Olbrachtowie. W 1972 r. po ukończeniu Technikum Budowlanego w Żarach i uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstąpił do seminarium duchownego w Paradyżu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty 30 kwietnia 1978 r.

Pracował jako wikariusz w Boczowie, Gaworzycach, Cybince, Sulęcinie i Strzelcach Krajeńskich. 26 września 1986 r. został mianowany proboszczem w Goraju. Następnie, od 1991 r. kierował parafią w Trzebiechowie, a w 2006 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie.

Pełnił również funkcje wicedziekana Dekanatu Sulechów (2003-2006) oraz dziekana Dekanatu Gubin (2006-2011).

11 kwietnia, 2018