Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

Zasadniczym obowiązkiem nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej jest pomoc w zanoszeniu Eucharystii chorym i niepełnosprawnym.

Nadzwyczajny szafarz pomaga również w rozdawaniu Komunii Świętej w kościele, gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych, a brak jest kapłanów, albo stan zdrowia czy podeszły wiek utrudnia im udzielanie Komunii Świętej.

Kapłani i diakoni nie mogą jednak wyręczać się posługą szafarza nadzwyczajnego, sami nie rozdzielając Komunii Świętej.

Nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej może być mężczyzna w wieku 35-65 lat, który:

  • wyróżnia się dojrzałością w wierze,

  • prowadzi wzorowe życie moralne (małżeńskie, rodzinne, zawodowe i sąsiedzkie),

  • posiada odpowiednie kwalifikacje intelektualne i wykształcenie,

  • aktywnie uczestniczy w życiu parafialnym,

  • odznacza się sprawnością psychiczną i fizyczną.

W naszej parafii nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej są:

  • Sławomir Bork
  • Bartosz Starodąb
  • Robert Skorupiński