Duszpasterze

KSIĘŻA PRACUJĄCY W PARAFII

Proboszczowie

od

do

ks. kan. Andrzej Warchał

20.08.1995

31.07.2006

ks. kan. Marian Grażewicz

01.08.2006

04.04.2018

ks. kan. dr Grzegorz Cyran 01.08.2018  

Wikariusze

od

do

ks. Artur Godnarski

22.08.1995

15.10.1997

ks. Tomasz Filiczkowski

29.06.1997

29.07.1997

ks. Zygmunt Kowalczuk

22.08.1997

07.02.1998

ks. Krzysztof Cochła

07.02.1998

26.08.2000

ks. Radosław Szymański

26.08.2000

23.08.2004

ks. Andrzej Jędrzejowski

23.08.2004

22.08.2005

ks. Robert Kornecki

23.08.2004

24.08.2006

ks. Edward Urbański

22.08.2005

24.08.2006

ks. Jarosław Paprocki

24.08.2006

24.08.2007

ks. Marcin Muszyński

24.08.2006

23.08.2010

ks. Kamil Wiącek

23.08.2010

23.08.2013

ks. Krzysztof Marcinkowski

23.08.2013

24.08.2015

ks. Daniel Dudziński

24.08.2015

25.08.2017

ks. Grzegorz Laskowski

24.08.2015

09.09.2018

ks. Tomasz Nowicki

25.08.2017

 26.08.2022
ks. Łukasz Żołubak 10.09.2018  
 ks. Piotr Juckiewicz  26.08.2022  

Rezydenci

od

do

ks. Krzysztof Ślęzak

27.08.2003

16.12.2003

ks. Dionizy Łyduch

01.10.2007

23.08.2015

ks. Zdzisław Sebastian Gacki 2018