Historia parafii

Roku Pańskiego 1995, za Pontyfikatu Jana Pawła II, gdy Ordynariuszem Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej urząd piastował ks. bp. dr Adam Dyczkowski, a biskupami pomocniczymi byli ks. bp lic. Edward Dajczak i ks. bp dr Paweł Socha, na terenie miasta Gubin, powołana została nowa parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej. Było to dokładnie w dniu 15 sierpnia 1995 roku. Nową parafię wydzielono z terenu parafii pw. Świętej Trójcy w Gubinie.

W granice nowej parafii weszły następujące ulice: Bronowicka, Cmentarna, Długa, Dzika, Gdyńska, Kaliska, Krańcowa, Krakowska, Kujawska, Kunickiego, Lubelska, Łukowa, Mała, Miedziana, Mylna, Matejki, Ogrodowa, Orla, Parkowa, Pamiątkowa, Piękna, Poleska, Przesiedleńców, Pułaskiego, Racławicka, Repatriantów, Rydla, Świerkowa, Kresowa (część), Wodna, Wiśniowa, Wrońskiego, Wyspiańskiego (do mostu na rzece Lubsza), oraz Jaromirowice z ul. Krzywą, Lipową, Ogrodową, Długą i Gdyńską.

Ponadto do parafii przynależą dwa kościoły filialne w: Bieżycach i Kaniowie z miejscowościami: Dobrzyń, Zawada, Żenichów, Dobre, Grochów, Przyborowice i Pole.

Nowa parafia posiadała kościoły (parafialny i filialne), nowe z pewnymi defektami budowlanymi (źle wykonane prace dachowe: MBF i Bieżyce) oraz surowy stan wewnętrzny kościoła MBF.

W dniu 13 grudnia 1995r. o godz. 17.00 Jego Ekscelencja Ks. Bp Adam Dyczkowski poświęcił świątynię, Kościół Matki Bożej Fatimskiej. W tym dniu budowniczy świątyni ks. Jan Guss – proboszcz parafii Świętej Trójcy, otrzymał tytuł kanonika. Także za wkład pracy w poprzedniej parafii (Bobrówka) ks. Andrzej Warchał ówczesny proboszcz MBF otrzymał tytuł kanonika.

Duchowym odrodzeniem dla Parafii, było Nawiedzenie Figury Matki Bożej Fatimskiej w kościele stacyjnym pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie. W ten sposób nowy kościół został uświęcony. Majowe czytanki, a przede wszystkim Triduum przed Nawiedzeniem były przypomnieniem o wielkich sprawach Bożych objawionych 80 lat wcześniej za przyczyną Matki Najświętszej. 3 czerwca 1996 roku o godz. 11.00 rozpoczęła się Msza święta koncelebrowana przez kapłanów z tego dekanatu. Przewodniczył ks. Jan Guss, a kazanie okolicznościowe wygłosił miejscowy proboszcz ks. kan. Andrzej Warchał.

W roku jubileuszu 100 rocznicy objawień Matki Bożej Fatimskiej, w dniu 14 maja 2017 roku, kościół został konsekrowany przez Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego.  Proboszczem parafii był ks. kan. Marian Grażewicz.