Msza święta z modlitwą o uzdrowienie 21 czerwca 2018 roku

W uzdrowieniu wewnętrznym i zewnętrznym bardzo ważne miejsce zajmuje modlitwa. Pan Jezus uczył nas modlitwy “Ojcze nasz”. Przypomniał, że Bóg jest naszym Ojcem. Kiedy modlimy się samemu – w tym wołaniu – modlimy się za nas wszystkich. Bóg jest Ojcem nas wszystkich. Bóg okazuje swoją moc w modlitwie, którą sam nas nauczył.

24 czerwca, 2018