Polityka prywatności

1. Polityka Prywatności
Administrator strony Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Każdego użytkownika strony Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie oraz subskrybenta czasopism należących do strony Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://gubinmbf.pl/polityka-prywatnosci/. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Administrator strony Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników swoich serwisów i publikacji. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować publikacji należących do serwisu Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie.

2. Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisów należących do serwisu Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

3. Subskrypcja bezpłatnych publikacji
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych publikacji należących do serwisu Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-publikacji. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer publikacji. Imię pozwala serwisu Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie zwracać się do czytelników po imieniu.

4. Niezapowiedziane Wiadomości
Serwis Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości serwisu Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, publikacji, niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)