Wprowadzenie ks. Grzegorza Cyrana na urząd proboszcza

W czwartek 2 sierpnia 2018 roku nastąpiło uroczyste wprowadzenie ks. dr Grzegorza Cyrana na urząd proboszcza naszej parafii. Ks. dziekan Ryszard Rudkiewicz odczytał dekret nominacyjny oraz przekazał klucze do kościoła. Przedstawiciele parafii w imieniu całej wspólnoty wyrazili wdzięczność Bogu za dar nowego księdza proboszcza oraz wyrazili gotowość pomocy w realizowaniu dzieła zbawienia.

7 sierpnia, 2018